Het spreekuur

  • Er wordt spreekuur gehouden op maandag t/m vrijdag tussen 8:00u en 11:30 u en tussen 14:00 u en 16:30 u. Er is een extra spreekuur op dinsdag tussen 17:00u en 19:00u.

 

  • Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

 

  • U kunt telefonisch of aan de balie afspraken maken gedurende onze openingstijden.

 

  • Als u een afspraak wilt afzeggen willen wij u vragen om dit tijdig door te geven, zodat deze plaats weer vrij komt voor iemand anders.

 

  • Als u te laat komt voor een afspraak, is het soms niet mogelijk om deze alsnog te laten doorgaan.

 

  • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

  • Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

 

 

Spreekuur doktersassistentes

De doktersassistentes hebben spreekuren op afspraak voor wratten aanstippen, ECG’s, bloeddrukmeting, wondverzorging, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, injecties, uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek en glucosemeting. Ook voor dit spreekuur dient u tevoren een afspraak te maken.

 

Telefonisch spreekuur

Met de meeste telefonische vragen kunt u terecht bij de doktersassistentes. De arts heeft geen terugbelspreekuur. De assistentes overleggen met de arts en geven aan u door wat er besproken is.

 

Visites

Gelieve huisbezoeken voor 10.30 uur aan te vragen. In het algemeen heeft het de voorkeur dat u naar de praktijk komt, omdat daar betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn. De huisartsenpraktijk is goed toegankelijk voor minder-validen.

 

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 u. en 17.00 u. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

 

Realisatie website door Multicopy Capelle a/d IJssel / Rotterdam Oost Copyright© 2016. All Rights Reserved.